Dr. ÖZGEN ÖMÜR PEKEL’İN ÖZGEÇMİŞİ

1

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2003 - 2011 : Araş. Gör., Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
2011- : Dr. Kimyager, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
2

YABANCI DİL

İngilizce (ÜDS Puanı : 75)
3

KULLANDIĞI CİHAZLAR

Gaz Kromatografisi Cihazı
4

ÖDÜLLER

Poster Birincilik Ödülü, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, 2005
Ankara Üniversitesi Doktora Tez Yayın Ödülü, 2010
5

SERTİFİKALAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (C Sınıfı), Haziran 2014
6

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Türkiye Kimya Derneği
7

YÜKSEK LİSANS

A.Ü.Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 2001-2004

Doktora

A.Ü.Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 2004-2011
8

UZMANLIK ALANI

Anabilim Dalı : Organik Kimya

Bilim Dalı : Organometalik Sentez (grup 2, 11 ve 12 organometalik bileşikler kullanılarak veya geçiş metali katalizli), Organometalik Reaksiyonların Kinetiği ve Mekanizması
9

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Organik Kimya I ve II (Kimya Bölümü) ( Uygulama)
Organik Kimya Lâboratuvarı (Kimya Bölümü) ( Uygulama)
Organik Kimya Lâboratuvarı (Kimya Mühendisliği) (Uygulama)